MUSIKA ESKOLA ITXITA

Familia agurgarriak:

Eusko Jaurlaritzaren Osasun saileko jarraibideak jarraituz eta Elorrioko udalaren aginduz, Musika Eskola itxita egongo da aldi baterako Covid-19 gaitzaren hedapena saihesteko. 

Egoera luzatzen den bitartean galdutako klaseak errekuperatzeko Guraso Batzordeak eta irakaslegoak honako neurriak adostu dituzte:

Musika tresna klaseak: irakasle bakoitzak ikaslearekin adostuko du noiz eta nola errekuperatu klasea.

Musika lengoaia: irakaslegoak astero bidaliko du lan egiteko materiala e-postaz.

1. maila: irakaslea familiekin harremanetan jarriko da jarraibideak emateko.

Errotatiboak: ekainean errekuperatu dira.

Talde/konboak: irakasle eta taldeen artean bilatuko da errekuperatzeko era.

Martxoaren 28 eta 31ko ekitaldiak bertan behera gelditzen dira.  

Ohiz kanpoko egoera honen ondorioz hartutako neurriak ulertuko dituzuelakoan.

Begirunez,

 

Estimadas familias:

Siguiendo las directrices del departamento de salud del Gobierno Vasco, así como del Ayuntamiento de Elorrio, y con el objetivo de prevenir la expansión del Covid-19, la Escuela de Música permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

De cara a  establecer los criterios para la recuperación de las clases no impartidas, mientras dure esta situación, la Junta Directiva junto con el claustro de profesores ha tomado la siguiente decisión:

Instrumentos: Cada  profesor/a acordará individualmente con el alumnado las sesiones a recuperar y la forma de hacerlo.

Lenguaje musical: El profesorado enviará por email semanalmente material de trabajo.

Nivel 1: La profesora se pondrá en contacto con las familias para establecer las pautas a seguir.

Rotativos: Se recuperarán durante el mes de Junio.

Taldes/combos: Se estudiará la mejor forma de recuperar entre el grupo y el profesorado correspondiente.

Las actuaciones del 28 y 30 de marzo quedan suspendidas.

Agradeciendo de antemano vuestra comprensión por las medidas adoptadas ante esta situación extraordinaria.

Atentamente,

Guraso Batzordea eta Zuzendaritza taldea